Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
(Grondwet Art. 1)
H E E R

SCHENK  ONS  ALLEN
RUST  EN  VREE

VERLOS  ONS
VAN  DE
PVV


EN  HET  GRAAIEND
TUIG  VAN  DE
VVD