Lendert Synts, Gepke Hermens, Leendert Eppes Beertema, Jantje Aljes Boelema,
Warner Molema, Wilhelmina Graalman, Harm Beertema, Janna Ietsia Noordhuis,
Kornelius Boven, Eja Heijenga, Pieter Beertema, Jacomina Johanna Daenen
Stamboom Beertema

  BEGRAFENIS VAN EEN STAMBOOM  

DEZE STAMBOOM HEEFT ONLINE HELAAS EEN DROEVIG EINDE GEVONDEN
NEEM BIJ INTERESSE IN DE STAMBOOM CONTACT OP

DE VOLKOMEN DOORGESLAGEN PRIVACY-WETGEVING HEEFT ERVOOR
GEZORGD DAT STAMBOMEN NIET MET GOED FATSOEN MEER ONLINE
KUNNEN WORDEN GETOOND EN HEEFT ZODOENDE HOBBYWERK
VAN VELE JAREN TOT ZELFS DECENNIA KAPOT GEMAAKT

UITERAARD HEBBEN OVERHEID EN COMMERCIE ER GEEN LAST VAN
HET DOORGEVEN EN DOORVERKOPEN VAN PERSOONSGEGEVENS
GAAT ONVERDROTEN DOOR EN BURGERS WORDEN GEVOLGD
BESPIED EN AFGELUISTERD WAAR ZE OOK GAAN OF STAAN
WANT DAN IS PRIVACY VAN ONDERGESCHIKT BELANG