Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
(Grondwet Art. 1)
H E E R

SCHENK  ONS  ALLEN
RUST   EN  VREE

EN  VERLOS  ONS  VAN
DE  PVV